Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000530819

NIP: 783 17 08 018

Regon: 631255600

Wysokość Kapitału Zakładowego i Kapitału Wpłaconego: 11 141 653,00 zł

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Rejestracja telefoniczna

(+48) 609-000-037
(61) 8-518-631

Administracja

(61) 8-518-627

osrodek@open.poznan.pl